Hyppää sisältöön

Kristliga folkhögskolor

I Finland verkar sammanlagt 91 folkhögskolor (år 2004). På basen av sina bakgrundsorganisationer och sin natur kan folkhögskolorna delas in i fyra grupper: obundna (33), kristliga (44), samhälleliga (11) och specialhögskolor. De flesta folkhögskolor är privata; alla får lagstadgat statsstöd och står under undervisningsmyndigheternas uppsikt.

Alla folkhögskolor är vuxenstudieanstalter, som erbjuder en mångsidig och högklassig utbildning. Till sin natur är de internat där studier, boende och fritid bildar en helhet.

Studierna vid en folkhögskola är helhetsbetonade; vid sidan av teori betonas praktik, vid sidan av studierna, livet, vid sidan av de kunskapsmässiga målen, känslolivet. Folkhögskolorna vill utveckla individens personlighet, öka hans eller hennes medvetenhet och ansvar som samhällsmedlem samt ge alternativ till att bygga upp en egen världsbild och livsåskådning. De kristliga folkhögskolornas undervisning och verksamhet sker utgående från kristen tro och kristna värderingar.