Kor

Koret (lat. chorus) är kyrkans främre del därifrån gudstjänsten leds.