Hyppää sisältöön

Kollekt

I gudstjänsten genomförs en insamling där församlingsmedlemmarna har möjlighet att ge en offergåva. Bakgrunden till kollekten finns i den uppmaning till att offra och hjälpa de behövande (t.ex. 2 Kor. 9:13) som finns i Nya testamentet. Underurkyrkans tid hämtade kristna skördeprodukter, av vilka en del (brödet och vinet) avskildes för att välsignas vid altaret och en del delades ut till de hjälpbehövande.

Kollekten bärs upp under mässans tillredelsepsalm (offertorium). Den kan välsignas eller så kan man be för den i den gemensamma förbönen. Kyrkostyrelsen besluter årligen om de så kallade officiella kollekterna och de samlas in för samma ändamål i hela kyrkan.

Församlingarna gör upp en plan för kollekten där man besluter om till vilket ändamål kollekten uppbärs under de helgdagar som inte har officiellt fastställda kollektändamål.