Hyppää sisältöön

Karismatisk

Ordet karismatisk hänvisar till en egenskap som bygger på en nådegåva. I det religiösa språkbruket är karisma en nådegåva. Termen karismatisk kommer från det grekiska ordet kharisma, som betyder gåva, speciellt en andlig gåva. Enligtaposteln Paulus är alla de gåvor som Gud ger, och som kan tjäna eller bygga uppförsamlingen, nådegåvor (1 Kor. 12:4-11).

Den karismatiska rörelsen är en väckelserörelse som överskrider samfundsgränserna och som betonar betydelsen av nådegåvorna.