Hyppää sisältöön

Introitus

Introitus (lat. Ingång) avser i den västliga traditionen den psaltarpsalm som inlederhögmässan, som åtföljer ingångsprocessionen med dem som tjänar i gudstjänsten. Introitus består av antifon, psaltarpsalm, Gloria Patri och en upprepning av antifonen.

Introitus har av gammalt uppförts som en växelsång mellan en försångare och kör eller två sånggrupper (ett s.k. antifonalt sångsätt). Numera kan psaltarpsalmen också framföras responsoriskt d.v.s. med ett omkväde som församlingen sjunger.