Hyppää sisältöön

Hjälpledare

En hjälpledare är en yngre gruppledare i konfirmandarbetet. Hjälpledarna är ett eller ett par år äldre än konfirmanderna och har fått utbildning av församlingen för sin uppgift. Hjälpledarna hjälper till i konfirmandundervisningen, leder grupper, deltar i förberedelsen för konfirmandtidens gudstjänster, håller andakter och ordnar fritidsprogram.

Hjälpledarna deltar främst i konfirmandläger, men även i kvälls- och dagskriftskolor. Hjälpledarverksamheten har blivit en etablerad del av det finländska konfirmandarbetet. Hjälpledarna står för en betydande form av lekmannaarbete i kyrkan. I denna uppgift förverkligar de sin tjänst inom de döptas allmännaprästadöme.

Varje år ordnar församlingarna hjälpledarutbildning som förbereder för gruppledaruppgifter. Utbildningens längd och form varierar mycket från ort till ort. Utbildningen av hjälpledare är en viktig del l av församlingarnasungdomsverksamhet.