Hyppää sisältöön

Heresi

Heresi betyder irrlära, kätteri, en lära som avviker från kyrkans bekännelse. En irrlära står i strid med bibeln och med de tre ekumeniska trosbekännelserna.

Under kyrkans första århundraden hörde gränsdragningar mot heresi till kyrkans liv. Som följd av detta, blev kyrkan tvungen att definiera sin lära bl.a. i trosbekännelserna.