Hyppää sisältöön

Helgon

Ett helgon är en person som den romersk-katolska kyrkan officiellt deklarerat som helig och som har fått en minnesdag i kyrkoåret. Ett helgons minnesdag är hans eller hennes dödsdag då personen upphöjdes till klarheten.

I kyrkan i Finland frångick man firandet av helgonens minnesdagar då den svenska staten verkställde reformationen på 1500-talet. Då avlägsnades t.ex. helgonaltarna i Åbo domkyrkas sidokor och i deras ställe placerades gravminnesmärken för fältherrar och andra högreståndspersoner.

De äldsta kyrkorna i Finland har egna skyddshelgon (bl.a. S:t Jakobs kyrka i Renko, S:t Lars kyrka i Lojo och Åbo domkyrka som är helgad åt Jungfru Maria). Finlands nationalhelgon är Sankt Henrik, den första biskopen i kyrkan i Finland. En berättelse som beskriver ett helgons liv kallas hagiografi.