Hyppää sisältöön

Halleluja

Jubelropet Halleluja kommer ursprungligen från hebreiskan och betyder ”lova Herren”. Halleluja är en lovsång som den kristna gudstjänsten har ärvt från denjudiska synagoggudstjänsten.

I högmässan förekommer Halleluja särskilt i samband med evangeliet och vid lovprisningen i mässans avslutningsdel. Se även acklamation.