Hyppää sisältöön

Guds Ord och Bibeln

Uttrycket Guds ord används ofta om Bibeln, de kristnas heliga bok, men begreppen är inte alldeles identiska. Kärnan i Gamla och Nya testamentets skrifter är Gudsuppenbarelser som profeterna och apostlarna förkunnade.

Guds ord är också den kristna kyrkans förkunnelse och undervisning som grundar sig på bibeln. Bibeln och en förkunnelse och undervisning i enlighet med bibeln är Guds ord just i den bemärkelsen att de är vittnesbörd om Jesus.

När Guds Ord (grekiskans Logos) skrivs med stora begynnelsebokstäver används det som ett namn på Kristus. Kristus var närvarande redan vid världens skapelse, när Skaparen, Fadern, skapade världen genom sitt Ord, Sonen. Se Joh. 1:1, 14, Upp. 19:13