Hyppää sisältöön

Gloria

Gloria (latin) är en lovprisning som hör till högmässans inledande del och börjar med orden: Ära vare Gud i höjden (Gloria in excelsis Deo). Det handlar om änglarnassång på julnatten (Luk. 2:14). Gloria fogades redan tidigt till Laudamus-hymnen (Vi lovar dig, vi välsignar dig, - -).

Enligt dagens praxis kan Laudamus under vissa förutsättningar ersättas av någon annan lovprisning av den heliga Anden. Gloria hör till det s.k. ordinariet, de fasta delarna i mässan.

Gloria sjungs alltid förutom under advents- och fastetiden. De andra fasta delarna i mässan är Kyrie, Credo, Sanctus och Agnus Dei.