Genesis

Första Moseboken, som är den första boken i Bibeln, kallas också Genesis. Ordet Genesis är grekiska och betyder ursprung, födelse, utgångspunkt och existens.

I början av Genesis finns berättelserna om hur världen och människan skapas,syndafallet, Kain och Abel, syndafloden och Babels torn. Efter det berättas ingående om Israels förfäders, dvs. patriarkernas, liv. De mest kända bland dem är Abraham, Isak, Jakob och Josef. Patriarkernas tid är i mitten av det andra årtusendet före Kristus.

Centrala för den kristna teologin är särskilt berättelsen om skapelsen och syndafallet. De är inte historiska berättelser utan de talar i mytisk form om människans relation till Gud, om skapelsens värde, människans bristfällighet och Guds vilja.

Skapelse- och syndafallsberättelserna handlar om Gud som Skapare och människan som en del av skapelsen. Se även Exodus.