Gemensamma kyrkorådet

I en kyrklig samfällighet är gemensamma kyrkorådet det verkställande och förvaltande organet. Medlemmarna är förtroendevalda. Ordförande för gemensamma kyrkorådet är kyrkoherden i någon av samfällighetens församlingar, vilken förordnats till uppgiften av domkapitlet.