Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige utövar den högsta beslutfattande makten i enkyrklig samfällighet. Medlemmarna väljs genom församlingsval.