Hyppää sisältöön

Frivilligarbete

Frivilligarbete är det arbete som utförs till förmån för andra utan att man får lön för det. Verksamheten är ofta knuten till någon organisation, såsom kyrkan. Inom kyrkans frivilligarbete verkar ca 200 000 personer.

Frivilliga verkar i varierande utsträckning inom kyrkans alla arbetsområden, såsom igudstjänsten (t.ex. kyrkvärdar och nattvardsassistenter), musikverksamheten (t.ex. körsångare), ungdomsarbetet (t.ex. hjälpledare), barnarbetet (t.ex. söndagsskollärare), själavård (t.ex. jourhavande vid Samtalstjänsten),diakoniarbetet (t.ex. besöksvänner ) och inom administrationen (beslutsfattare).

Frivilliga arbetare verkar framför allt inom diakoniarbetet. År 1999 deltog nästan 26 000 frivilliga i kyrkans diakoniarbete. Församlingarna och medborgarorganisationer har grundat centraler för frivilligarbetet för att utveckla sin verksamhet. Samtalstjänsten är en av de äldsta formerna av frivilligarbete inom kyrkan. Antalet frivilliga jourhavande har ökat under årens lopp.

Inom Saapas-verksamheten, som hör till kyrkans specialungdomsarbete, hjälper frivilliga unga andra ungdomar som använt alkohol och droger i städerna och på ungdomsevenemang. År 2001 firade kyrkan frivilligår med temat Var som folk – en medmänniska. Mer information: Seurakuntalaisten kirkko – virikkeitä ja suuntaviivoja (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkostyrelsens publikationer 1997/1) Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestössä (Edita 2001). Kyrkans frivilligår 2001: VAR SOM FOLK - EN MEDMÄNNISKA