Hyppää sisältöön

Fritänkarna

Fritänkande är en livsåskådning vars anhängare betonar människans förnuft och vikten av utveckling och fönyelse. Fritänkarna litar på det vetenskapliga tänkandet och motsätter sig såväl religioner som auktoritetstro.

Fritänkarna stöder religionsfria seder och bruk. I livets olika brytningsskeden firar de namngivningsfest, deltar i åskådningsmässigt oberoende vuxenblivandeutbildning, ingår civiläktenskap och begraver sina anhöriga på gravgårdar för fritänkare.

I Finland stöds fritänkarnas intressen, rättsskydd och kultur av Fritänkarnas förbund rf som grundades år 1937. Det verkar som en del av den internationella fritänkar-, humanist-, sekularist-, ateist- och rationaliströrelsen.

Fritänkarförbundets samhälleliga mål är en juridiskt religiöst obunden stat, samt attkyrkan och staten skiljs från varandra. Förbundet stöder bl.a. utvecklande av icke-religiösa seder och bruk, främjar icke-religiositetens och ateismens frihet och ett jämlikt bemötande i samhället, samt strävar efter att befria människorna från religiösa tänkesätt genom förnuftsmässig argumentation.

Förbundet ger ut tidningen Vapaa-ajattelija (Fritänkaren).