Hyppää sisältöön

Forskningsverksamhet

Forskning som anknyter till kyrkan utförs av Kyrkans forskningscentral, deteologiska fakulteterna vid Helsingfors universitet, Joensuu universitet och Åbo Akademi, Diakoniyrkeshögskolan, Teologiska institutet i Finland, samtförsamlingarna.

Församlingarna beställer ofta undersökningar för att bättre kunna göra upp sina verksamhets- och ekonomiplaner. I dem utreds verksamhetens omfattning samt församlingsmedlemmarnas åsikter, önskemål och förväntningar.