Hyppää sisältöön

Flykting- och invandrararbete

Församlingens alla arbetsformer, från barnarbete till arbete bland äldre människor, har beröringspunkter med den nya befolkningen som har flyttat till Finland. Kyrkanerbjuder ett andligt hem för flyktingar och invandrare och verkar vid behov förutom på de båda inhemska språken också på flera andra språk. Kyrkan stöder också invandrarna i integreringen i det finländska samhället.

Enligt kyrkans mångkulturella arbetsgrupp har kyrkan och församlingarna en viktig attitydskapande uppgift i det finländska samhället. Församlingarna skall motarbeta marginalisering och rasism samt främja ett bemötande som respekterar människovärdet i samhället (Kansan kirkosta kansojen kirkoksi. Suomi matkalla monikulttuurisuuteen. Ett betänkande av den mångkulturella arbetsgrupp som kyrkostyrelsen tillsatt 1999).

De flesta församlingar på vars område det finns invandrare, har en ansvarsperson för invandrararbete. De största församlingarna och samfälligheterna har arbetsgrupper och nätverk, som koordinerar internationellt och mångkulturellt arbete. Församlingarna samarbetar också med andra aktörer som arbetar med invandrare, såsom kommuner och medborgarorganisationer.

Både i Gamla och Nya testamentet finns förhållningsregler för hur man bemöter flyktingar. ”Om en invandrare slår sig ner i ett land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten.” (3 Mos. 19:33-34).

Jesus innefattade främlingen i sin undervisning om den yttersta domen: ”Jag var hemlös och ni tog hand om mig.” (Matt. 25:35) Gyllene regeln uppmanar: ”Så som ni vill att människorna skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.” (Luk. 6:31). Det exempel som Jesus visade oss gör främlingen jämlik med andra medborgare.