Hyppää sisältöön

Finska Bibelsällskapet

(Suomen Pipliaseura, SPS) Finska Bibelsällskapet har sina rötter på Brittiska öarna där man år 1804 grundade Engelska och Utländska Bibelsällskapet. Skotten John Paterson blev grundare för den finländska bibelsällskapsrörelsen när han upptäckte hur lite biblar det fanns i Finland. Finska Bibelsällskapet grundades 1812. Sällskapet är den äldsta kristna föreningen i Finland. Den blev en av kyrkansmissionsorganisationer år 1970.

Finska Bibelsällskapets arbetsområden är att översätta, ge ut och sprida Bibeln och litteratur med anknytning till Bibeln samt att främja bruket av Bibeln. Sällskapet verkar inom den ekumeniska arbetsgemenskapen i internationella Förenade Bibelsällskapen och stöder bibelöversättnings- och spridningsarbete överallt i världen.

Finska Bibelsällskapet är en registrerad förening. Sällskapets medlemskår består i huvudsak av de lutherska församlingarna. Också Ortodoxa kyrkan i Finland, Katolska kyrkan i Finland och Suomen vapaakristillisyyden neuvosto (det finska frikyrkliga rådet i Finland) samt 16 regionala bibelsällskap är medlemmar. Verksamhetskontoret är beläget i Helsingfors.

Tyngdpunkten inom sällskapets internationella arbete är bibelöversättning till språk i Ryssland som är besläktade med finskan, bibelarbete i Kina, Indien, Mellanöstern och Afrika samt bibelöversättnings- och läskunnighetsarbete på de sydamerikanska ursprungsspråken. Sällskapet ger ut tidningen Piplia.