Hyppää sisältöön

Finlands evangelisk-lutherska Folkmission

Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL) Folkmissionen uppstod år 1967 genom influenser från den s.k. nypietismen eller femte väckelsen. Det blev en av lutherska kyrkans missionsorganisationer år 1971.

Folkmissionen betonar sambandet mellan det arbete som sker på missionsfältet och det som sker i hemlandet. Dess motto är ”Evangelisera folket till att evangelisera bland folken”. Organisationens mål är att förverkliga Jesu missionsbefallning både nära och fjärran.

FELF är den första finländska missionsorganisation som inledde missionsarbete i Europa. Folkmissionen verkar i hemlandet via 17 distrikt i samarbete med lokalförsamlingarna. I Sverige utför organisationen arbete bland utlandsfinländare. Förbundets centralkansli finns i byn Ryttylä i Hausjärvi.

Folkmissionen har ca.100 missionärer som verkar i Japan, Etiopien, Mellanöstern, England, Tyskland, Ryssland, Estland och i Papua- Nya Guinea. Missionärerna arbetar med hälsovård, i församlingar och skolor, producerar radioprogram och översätter Bibeln samt sprider kristen litteratur.

I vårt land utför Folkmissionen evangelisationsarbete samt missionsfostran och -utbildning bl.a. vid Kansanlähetysopisto i Ryttylä. Folkmissionen utövar också publikationsverksamhet. Den ger ut veckotidningen Uusi Tie, missionstidskriften Vie Sanoma, tidningen Donkki tillsammans med Raamatunlukijan Liitto (Förbundet för bibelläsare) samt tidningen Nuotta tillsammans med SLEY. Uusi Tie handhar publikationsverksamheten.

Folkmissionens sommarfest samlar årligen ca 7000-100 00 deltagare och Nuorten Kesä (Ungdomens sommar) ca 5000 deltagare.