Familjerådgivning

Med familjerådgivning avses det arbete som utförs vid kyrkansfamiljerådgivningscentraler och -byråer. Familjerådgivningen ger professionell hjälp i frågor som berör äktenskapet, parrelationen, familjelivet eller personliga problem. Familjerådgivare står också till tjänst med lagstadgad medling i familjefrågor, arbetshandledning och med föreläsningar om familjeliv och barnuppfostran. Familjerådgivningsarbetet utförs av anställda som fått specialutbildning. Familjerådgivningen är gratis, också för dem som inte hör till kyrkan.

Familjerådgivaren respekterar alltid klientens självbestämmanderätt. Problemlösningarna utgår ifrån de möjligheter som klienten själv kan se. Man kan besöka mottagningen som par, som familj eller ensam. På olika håll i landet finns 41 familjerådgivningscentraler.