Hyppää sisältöön

Fader

Gud Fader är alltings skapare och upprätthållare. Fadern, Sonen och Anden utgör den gudomliga treenigheten. Jesus lärde oss att kalla Gud för Fader bland annat ibönen Fader vår. De kristna är Guds barn men till skillnad från Sonen, Kristus, är de skapade.

Gudsnamnet Fadern hänvisar till Gud som alltings begynnelse. Benämningen är alltså trots sin maskulina klang inte en könsegenskap, eftersom Gud inte är en sexualvarelse som de människor som han har skapat.

Särskilt romersk-katolska och ortodoxa präster kallas också ”fader”. De är andliga fäder vars uppgift är att ta hand om sina andliga barn, dvs. sinaförsamlingsmedlemmar.