Hyppää sisältöön

Församlingsval

I de riksomfattande församlingsvalen väljs församlingens förtroendevalda som sammanlagt är ca 12 000. Valen ordnas vart fjärde år i november. En förtroendevald är samarbetspartner med församlingens anställda och representant för församlingsmedlemmarna i beslutsfattandet. I ekonomiskt självständiga församlingar väljs medlemmar till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är församlingens eller den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. I kyrkliga samfälligheter anordnas två val: man väljer församlingsråd till de enskilda församlingarna i samfälligheten och gemensamt kyrkofullmäktige för samfälligheten.

De förtroendevalda beslutar om församlingsverksamhetens linjedragningar, kyrkoskatteprocenten och budgeten, d.v.s. hur medlen från kyrkoskatten skall användas. De förtroendevalda väljer församlingens tjänsteinnehavare, t.ex.församlingspastorer, kantorer och diakoniarbetare.

Sisällysluettelo

[piilota]

Rösträtt och valbarhet

Alla kyrkans medlemmar som senast på den första valdagen har fyllt 16 år har lika rösträtt i församlingsvalen. Rösträtten utövas i den församling där den röstberättigade är antecknad som närvarande medlem i församlingen.

Valbara till församlingens förtroendeuppdrag är konfirmerade medlemmar av församlingen som fyllt 18 år senast på valdagen. Kandidaten kan inte vara tjänsteinnehavare eller heltidsanställd i arbetsavtalsförhållande i församlingen.

I valet 2014 väljs förtroendevalda i 430 församlingar. Sammanlagt kommer det att finnas uppskattningsvis 22 000 kandidater i valet och av dem väljs ungefär 9 000 till beslutsfattare.

Till kyrkofullmäktige väljs, beroende på församlingens storlek, 11-39 medlemmar, till det gemensamma kyrkofullmäktige 21-91 och till församlingsrådet 8-16 medlemmar.

Statistik om valen

I församlingsvalet 2010 fick 16-åriga församlingsmedlemmar rösta för första gången. Väljarna var då 100 000 fler än i valet 2006. Valdeltagandet i hela landet uppgick till 17 procent, bland de unga till 15,3 procent.

Under de senaste valomgångarna har röstningsprocenten stigit något. År 2006 röstade 14,7 % av de röstberättigade. Antalet förhandsröster steg. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta röstningsprocenten är nästan 45 procentenheter.

I församlingsvalet 2010 valdes 8 458 förtroendevalda till 449 församlingar. Det fanns 22 799 kandidater. Val ordnades i 419 församlingar och sämjoval i 30 församlingar.

En knapp majoritet av de förtroendevalda är kvinnor. I likhet med de tidigare valen är majoriteten av de nuvarande beslutsfattarna över 50 år. 8,3 procent av de förtroendevalda är under 30 år. Ca 13 procent är 30-39 år, ca 18 procent är 40-49 år, 23,7 procent är 50-59 år, och ca 37 procent är över 60 år. Mest unga förtroendevalde valdes i Helsingfors stift.

De förtroendevaldas åldersfördelning motsvaras i hög grad av de röstandes. Valdeltagandet bland unga var 15,3 procent. Majoriteten av de röstande var över 50 år.

Följande val

Följande val ordnas i november 2014. Uppställningen av kandidater avslutas 15.9.2014. Den egentliga valdagen är 9.11. Förhandsröstningen äger rum 27-31.10.2014.