Församlingstidningar

Det utkommer drygt 50 församlingstidningar i Finland. Framför allt de stora kyrkliga samfälligheterna har vanligtvis en egen tidning. Största delen av församlingstidningarna utkommer två till fem gånger i året. En del av församlingarnahar egen sida i lokaltidningen i stället för en egen tidning. Tidningarna har också webbsidor.

Vårt lands mest spridda kyrkliga tidning är tidningen Kirkko ja Kaupunki (Kyrkan och staden) som församlingarna i Helsingfors ger ut en gång per vecka. En gång per vecka utkommer också Esse (Espoon Seurakuntasanomat i Esbo), Vantaan Lauri (i Vanda) och de svenska församlingarnas gemensamma tidning Kyrkpressen.

I Uleåborgsområdet utkommer församlingstidningen Rauhan Tervehdys (Fridshälsningen) varje vecka. Med i huvudsak två veckors mellanrum utkommer Kuopioförsamlingarnas Kirkko ja koti (Kyrka och hem), Kajaanin seurakuntalehti, Jyväskylän Seurakuntaviesti, Kirkkotie (Kyrkvägen) som ges ut av den kyrkliga samfälligheten i Joensuu och vissa församlingar i närområdet samt Kirkonseutu (Kyrktrakten) som ges ut av samfälligheten i Lahtis och vissa församlingar i närområdet.

De som utkommer mera sällan men har en stor upplaga är Åboförsamlingarnas Kirkko ja me – Kyrkan och vi samt Tampereen Kirkkosanomat i Tammerfors. Kontaktinformation till tidningarna finns i Kirkon kalenteri och uppgifter om upplagorna i kyrkans fyraårsberättelse.