Hyppää sisältöön

Församlingsråd

Församlingsrådet i en församling som tillhör en kyrklig samfällighet har ungefär samma uppgifter som kyrkorådet i en enskild församling. Undantaget utgörs av ledningen av församlingens förvaltning, som hör till den kyrkliga samfällighetens organ. Församlingsrådet leder församlingens verksamhet och anvisar medel för den i enlighet med de ramar som samfällighetens organ fastställt. Beroende på den kyrkliga samfällighetens grundstadga kan församlingsrådet även besluta om församlingens fastigheter och egendom samt om inrättande och indragning av tjänster.

Församlingsrådet består av kyrkoherden som är självskriven ordförande, samt beroende på församlingens storlek, 8-16 valda medlemmar. Församlingsrådet väljs av församlingsmedlemmarna vid församlingsval vart fjärde år.