Hyppää sisältöön

Församlingens tjänster

[[Kristus instiftade det särskilda prästämbetet i kyrkan för evangeliets förkunnelse och för att förrätta sakramenten. Därför ska varje församling enligt kyrkolagen ha en kyrkoherde (kyrkolagen 6 kap. 13 §) som är präst. Dessutom kan det finnas andra präster utöver kyrkoherden.

I kyrkoordningen finns det dessutom bestämmelser om att det i allmänhet skall finnas minst en kantorstjänst och en tjänst för diakonin i församlingen. Under vissa förutsättningar kan tjänsterna vara gemensamma för flera församlingar eller hållas vakanta för viss tid. (Se kyrkoordningen 6 kap. 9 §).

Om inte församlingen är mycket liten finns det vanligtvis också andra tjänster i församlingen, så som kaplan, församlingspräst och ungdomsarbetsledare. Det är kyrkofullmäktige som besluter om att grunda och indra tjänster. Dessutom har församlingarna vid sidan av tjänstemän arbetstagare av olika slag.