Hyppää sisältöön

Församling och kommun

Under den tidiga medeltiden var socknen, dvs. lokalförsamlingen, grundenheten inom den finländska lokalförvaltningen. Kyrkostämman beslöt om socknens ärenden under ledning av kyrkoherden. Till stämmans uppgifter hörde förutom kyrkliga ärenden även fattigvården, folkbildningen och den allmänna ordningen.

År 1865 grundades kommunen som en enhet för lokalförvaltningen för att sköta de världsliga uppgifterna. Kvar hos församlingarna blev det kyrkliga arbetet och församlingarna bevarade en stark ställning inom bildningen och den sociala sektorn.

Församlingarna och kommunerna har ett nära samarbete. De viktigaste områdena för samarbete gäller barn- och ungdomsarbete, missbrukar- och kriminalarbete, skuld- och familjerådgivning, hälso- och åldringsvård samt hemsjukvård, handikapparbete, byaverksamhet, bibliotek och gemensamma verksamhetsutrymmen, fastighetsvård samt boendetjänster och anskaffningar.

Mer information: Kunnat ja seurakunnat yhdessä (1998) och Kunta ja seurakunta – yhteistyössä yhteisön hyväksi (2002).