Hyppää sisältöön

Förbund

Förbundet kallas det avtal som Gud slöt med det utvalda folket. Gud lovar att vara trogen i sitt förbund. Folket å sin sida lovar att följa lagen, villkoren för förbundet. Inom judendomen formar det förbund som slöts med Gud grunden för den religiösa identiteten.

Fastän man inom judendomen hänvisar till förbundet så berättar Gamla testamentetom flera förbund. De är de förbund som Gud slutit med Noa (1 Mos. 9), Abraham (1 Mos. 15, 17) och Mose (2 Mos. 19-20; 5 Mos. 26:16-19). Som en symbol för förbundet förvarades förbundsarken i det allra heligaste i det första templet (2 Mos. 25). Då templet förstördes 587 f.Kr. försvann förbundsarken. I Nya testamentet (speciellt i texterna om nattvarden) talas om ett nytt förbund som grundar sig påJesu försoningsgärning.