Hyppää sisältöön

Förbön

Förbön är att be för någon annan. Det är en form av kristen kärlek till medmänniskan där man i enlighet med den gyllene regeln (Matt. 7:12) visar omsorg om en annan människa och Guds hela skapelse.

I Nya testamentet uppmanas till förbön för alla människor (1 Tim. 2:1-2). Förbön har hört till den kristna gudstjänsten ända från början. Förbönens plats är vanligtvis i slutet av den del i högmässan som kallas Ordet, innan nattvarden inleds. Förbönen förebereds vanligtvis speciellt för varje gudstjänst.

Speciella former av förbön är Trishagion (bönen Helige Gud) och Litanian som hör till fastetiden.