Hyppää sisältöön

Exkommunikation

Exkommunikation betyder uteslutning ur de kristnas gemenskap, dvs. ur kyrkan. Exkommunikation är den allra strängaste formen av kyrklig bestraffning. Underurkyrkans tid hände det sig att en kristen uteslöts ur kyrkans gemenskap och därmed även ur nattvards- och den övriga sakramentsgemenskapen.

Om en person till exempel hade dödat en människa i krig räckte hennes exkommunikation i tre år. Också irrläriga uteslöts om de inte tog avstånd från den orätta läran. Under förföljelsens tid kunde de som avföll uteslutas, men efter att offentligt ha uttryckt sin ånger togs de tillbaka i kyrkans gemenskap.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillämpar inte exkommunikation bland sina medlemmar, men präster har avsatts från prästämbetet på grund av allvarliga läromässiga avvikelser eller andra oegentligheter.