Hyppää sisältöön

Evangelium

Evangelium är ett av de mest centrala begreppen i Nya testamentet och betyder glatt budskap, glada nyheter (grekiska: eu-angelion). Det uttrycker med ett enda ord betydelsen av Jesu livsverk.

Evangeliet innefattar hela Jesu livsverk, instiftandet av sakramenten, hansfrälsande död och uppståndelse. I den lutherska teologin betyder evangelium också motsatsen till begreppet lag. Lagen uttrycker Guds krav och evangeliet uttrycker hur Gud skänker nåden som gåva åt människorna.

Evangelium är också ett gemensamt namn för nya testamentets fyra första böcker, dvs. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Evangelier som står utan för nya testamentets kanoniska böcker är t.ex. Tomas och Petrus evangelier.

I högmässan läses evangeliet som en tredje läsning efter läsningarna av Gamla och Nya testamentets texter. Församlingen står upp när man lyssnar till evangeliet. Enligt den kristna tron lyssnar man till rösten av den närvarande Kristus i evangeliet. Predikan utgår vanligtvis från evangeliet.