Hyppää sisältöön

Evangeliska alliansen

Evangeliska alliansen grundades i London 1846. Det är en gren av den kristnaekumeniska rörelsen vars målsättning är att samla enskilda kristna från olikaprotestantiska kyrkor till samarbete i lågkyrklig (frikyrkoliknande) anda inom evangelisationsarbete och i vissa sociala frågor. Idag finns i Sverige en ny rörelse med namnet Svenska Evangeliska Alliansen vars syfte är att bygga ett nätverk av evangelikala i Sverige.