Hyppää sisältöön

Evangeliska väckelsen, de evangeliska

Den evangeliska väckelserörelsen uppstod som en följd av att pietismen splittrades på 1840-talet. En avgörande inverkan hade pastor Fredrik Gabriel Hedbergs (1811-93) verksamhet vid mitten av 1800-talet. Den föranledde andlig rörelse först i området kring Pöytis, sedan på ett större område i södra Finland och i Österbotten. Den evangeliska rörelsen blev en folkrörelse i slutet av 1800-talet.

Sisällysluettelo

[piilota]

Läromässiga ståndpunkter

Hedbergs läromässiga ståndpunkter preciserades i motsättningarna med pietismen. I stället för en ”bidande” tro som längtar efter nåd beslöt Hedberg att betona ”ägandet” av tron, en glad frälsningsvisshet. Trons grund är det skrivna Gudsordet, den frälsningsgärning som Kristus utförde på Golgata för alla människors skull och [[synd[[ernas förlåtelse i det heliga dopet. Hedbergs trosuppfattning har karaktäriserats med orden ”omedelbar tro” (tron uppkommer helt och hållet genast) och ”redan-perfekt” (Kristus har redan försonat våra synder).

Lutherska evangeliföreningen i Finland SLEY

Den evangeliska väckelsen har haft ett starkt inflytande i sydvästra Finland och Österbotten. Hedbergs verksamhet ledde till att väckelsen i Västra Finland fick en evangelisk grundton. 1873 grundades Lutherska evangeliföreningen i Finland (SLEY) som centralorganisation för rörelsen vars distrikts- och regionalorganisation täcker hela landet.

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland SLEF

En helt svenskspråkig systerorganisation grundades år 1922, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). På 1970-talet började den evangeliska rörelsen allt starkare inrikta sig på bekännelsefrågor. Man förutsatte att kyrkan mera beslutsamt skulle motverka åsikter som var främmande för den traditionella lutherdomen.

SLEY strävar fortfarande efter att främja den lutherska lärans ställning genom effektiv bibelundervisning, som den också stött i församlingarna. För de evangeliska är betonandet av den fria nåden t.o.m. viktigare än läran.

SLEF driver bibelläsningskampanjen Läs för livet. Den evangeliska rörelsens förkunnelseverksamhet består av lokala, regionala och nationella evangelifester och andaktsstunder. Utgångspunkten för de tal som hålls är bibelns texter, men ofta hänvisar man också till bekännelseskrifterna, speciellt till Luthers verk.

Evenemang och verksamhet

Rörelsen har en egen sångbok, den finska versionen Siionin Kannel förnyades 1999. Rörelsens svenska sångbok heter Sionsharpan och reviderades senast 1993. Rörelsen har en omfattande verksamhet bland unga och studerande.

Den evangeliska rörelsen har sammanlagt 12 folkhögskolor, varav två är svenskspråkiga. Rörelsens största evenemang, den finska årsfesten, besöks av ca 20 000 personer. I SLEF:s årsfest deltar ca 1 000 personer.

Missionsverksamheten har en central ställning i SLEY:s och SLEF:s verksamhet. Föreningen är en av kyrkans missionsorganisationer. SLEY är mest känd för sin mission i Japan som inleddes år 1900. Man har flera missionsfält.

Organisationen har ca 120 anställda, varav 40 arbetar utomlands. SLEF bedriver sedan 1963 egen mission i Kenya. Det huvudsakliga språkröret för den evangeliska rörelsen är Sanansaattajat på finska och Sändebudet på svenska.