Hyppää sisältöön

Evangelisk

Evangelisk är en gemensam benämning på de kyrkor som uppstod ur reformationeni Tyskland och Schweiz. Det används som motsats till begreppet katolsk.

Ordet används till exempel i namnet Evangeliska kyrkan i Tyskland (Evangelische Kirche in Deutschland), som har lutherska, reformerta och unierade kyrkor ochförsamlingar som medlemmar. De flesta av Lutherska världsförbundets kyrkor använder beteckningen ”evangelisk-luthersk”.

Ordet evangelisk i betydelsen evangelikal hänvisar också till de frikyrkliga och fundamentalistiska grupper som står utanför den ekumeniska rörelsens huvudgren.

Med evangelisk menas i Finland oftast någon som hör till den evangeliskaväckelserörelsen