Hyppää sisältöön

Diakonissa

Diakonissan är en person som utbildats till sjukvårdare eller hälsovårdare och som avlagt examen inom diakoni. Inom evangelisk-lutherska kyrkan arbetar diakonissorna i lokalförsamlingen eller med andra kyrkliga uppgifter.

Inom den samhälleliga sektorn arbetar diakonissan med sjukvård och hälsovård. Diakonissor utbildas vid Diakoniyrkeshögskolan. Utbildningens längd är 240 studiepoäng (160 studieveckor), dvs. 4-4,5 år. Behörighetsvillkoren följer de allmänna behörighetsvillkoren inom hälsovården.

Diakonissor vigs till tjänst för diakonin inom kyrkan. Det är alltså grundutbildningen som skiljer en diakonissa från en diakon.