Hyppää sisältöön

Diakon

Diakon är en person som fått utbildning inom det sociala området och avlagt examen inom diakoni. Diakoner utbildas vid Diakoniyrkeshögskolan och vid Yrkeshögskolan Novia. Utbildningens längd är 210 studiepoäng (140 studieveckor), dvs. 3,5-4 år.

Utbildningens behörighetsvillkor följer de allmänna behörighetsvillkoren för socialvården. Inom evangelisk-lutherska kyrkan arbetar diakonerna i lokalförsamlingen eller med andra kyrkliga uppgifter.

Diakonen vigs till tjänst för diakonin inom kyrkan. Inom den samhälleliga sektorn arbetar diakonen på socialvårdens område.