Hyppää sisältöön

Credo

Credo är latin och betyder ”jag tror” på svenska. Ordet credo används oftast om trosbekännelserna. Trosbekännelsen är ett fast moment i gudstjänsten, därförsamlingen svarar på Guds tilltal i bibeltexterna och i predikan. Credo är samfundets, dvs. kyrkans officiella, bekännelse av den yttersta sanningen som Gud har uppenbarat. Samtidigt är det en lovprisning av Guds goda gärningar.

Grunden för de lutherska bekännelseskrifterna är tre trosbekännelser, denapostoliska (Apostolicum), den nicenska (Nicaeum) och den s.k. athanasianskatrosbekännelsen. I liturgin används de två första, den apostoliska hör speciellt samman med dopet och den nicenska med högmässan.