Hyppää sisältöön

Borgåöverenskommelsen

Borgåöverenskommelsen är ett teologiskt dokument utarbetat av de nordiska och baltiska lutherska kyrkorna samt de brittiska och irländska anglikanska kyrkorna där man gestaltar ett målsättningsprogram för en närmare gemenskap mellan kyrkorna. I överenskommelsen kartlägger kyrkorna situationen både ur ett aktuellt och ett historiskt perspektiv. I dokumentet uttrycker man en gemensam syn på kyrkornas väsen och målet för kyrkornas synliga enhet.

Borgåöverenskommelsen (The Porvoo Common Statement) är indelad i fem huvuddelar: Lägesbeskrivning, Kyrkans väsen och enhet, Vad vi är eniga om i tron,Biskopsämbetet i tjänst för kyrkans apostolicitet, Mot närmare enhet. Det sista huvudkapitlet innehåller Borgådeklarationen (The Porvoo Declaration) som de olika kyrkornas beslutande organ har godkänt.

Borgådeklarationen och Borgåöverenskommelsen är ett resultat av en lång teologisk process. Lutheranerna i de nordiska och baltiska länderna samt anglikanerna förde gemensamma teologiska diskussioner redan på 1950-talet. Den senaste förhandlingsprocessen pågick från år 1989 till år 1992.