Hyppää sisältöön

Biskop Henrik

Henrik var Finlands första biskop och martyr. Sveriges kung, Erik den helige, torde ha gjort ett korståg till den sydvästra delen av Finland, där man tror att det i viss mån redan på 1000-talet fanns kristna invånare, bl.a. handelsmän och munkar.

Biskop Henrik var med på resan som torde ha skett år 1155. Deras mål var att införliva Finland med det svenska kungariket och låta den kristna tron slå rot i Finland, vilket också förverkligades.

Då kung Erik reste tillbaka till Sverige blev biskop Henrik kvar för att övervaka den kristna utvecklingen i Finland. Arbetet blev dock oavslutat, för enligt sägnen dödades han år 1156. Det finns två olika versioner av dråpet. Enligt den kyrkligatraditionen dräpte Lalli biskopen eftersom biskopen tänkte bestraffa den kristna Lalli för mordet på en svensk soldat.

Enligt biskop Henriks dödspsalm dräpte drängen Lalli biskopen i Kjulo. Biskop Henrik hade besökt Lallis hus när han var borta och köpt vissa förnödenheter av hans fru. Frun hade ljugit för Lalli att biskop Henrik inte hade betalat för förnödenheterna. Lalli blev upprörd över detta och dräpte Henrik.

Biskop Henrik begravdes i Nousis som blev centrum för det kyrkliga livet i Finland. Senare flyttades hans kvarlevor till Åbo domkyrka. Den dag då kvarlevorna flyttades blev Henriks minnesdag och firas 18.6. En annan minnesdag för Henrik (19.1) firas till minne av Henriks dödsdag.

Före reformationen var Sankt Henrik en himmelsk förebedjare och beskyddare för Åbo stift. Han räknades också till skyddshelgonen för det svenska riket. Som en följd av reformationen förlorade helgonen sin tidigare ställning. Biskop Henrik respekterades dock fortfarande som en historisk gestalt, martyr och Finlands första biskop. Han minne har bevarats bland folket. Finland började betraktas som en enskild nation från början av 1800-talet. Då fick också biskop Henrik en ny ställning.

Enligt den romantiska tidsperiodens synsätt borde alla nationer ha ett eget nationalhelgon; i Finland valde man Sankt Henrik. Den katolska kyrkan respekterar även idag biskop Henrik som en himmelsk förebedjare.