Hyppää sisältöön

Bibelöversättningsarbetet

Bibeln eller åtminstone en bok ur Bibeln hade vid utgången av år 2005 översatts till 2403 språk. Hela Bibeln är översatt till 426 språk. Nya testamentet har översatts till 1115 språk. Statistiken har sammanställts av Förenade Bibelsällskapen. Organisationens finländska medlem Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura) är en av kyrkans missionsorganisationer.

Finska Bibelsällskapet deltar bl.a. i bibelöversättningsarbetet till 12 finskbesläktade språk som talas inom Rysslands område, till nordsamiska och till det finländska romanispråket. I Finland översätts Bibeln också till punktskrift och teckenspråk. Den första finskspråkiga Bibeln i sin helhet utkom år 1642. Den nuvarande finskspråkiga Bibeln är från år 1992. Den första svenskspråkiga Bibeln utkom år 1541. Den nuvarande svenskspråkiga översättningen är från år 2000.