Hyppää sisältöön

Barnledare

Barnledaren arbetar med barn och familjer. Till arbetet med barnen hör handledning, fostran, vård och omsorg. Det finns cirka 2200 barnledare i församlingarna. Till barnledarens uppgifter hör att verka i dagklubbar, föräldrabarngrupper och i morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn. Till arbetsuppgifterna kan också höra lägerverksamhet, utfärder, samarbete med den kommunala dagvården och att fungera som nätsamtalspartner.