Hyppää sisältöön

Barnarbete

Grunden för kyrkans barnarbete är dopet. Församlingarnas barnarbete stöder denkristna fostran i hemmet. De viktigaste verksamhetsformerna är dagklubbar, söndagsskolor, familjeklubbar samt förmiddags- och eftermiddagsverksamhet. På 1970-talet blev dagklubbarna en etablerad verksamhetsform. I dem samlas barn under skolåldern 1-5 gånger i veckan.

Dagklubbarna är en verksamhetsform som stöder barnets helhetsmässiga utveckling. Den kristna fostran spelar en viktig roll. År 2003 deltog 71 000 barn i dagklubbsverksamheten. Det finns över 2000 barnledare som arbetar med dagklubbarna.

Söndagsskolan är den äldsta formen av barnarbete. Den kom till Finland på slutet av 1800-talet. Söndagsskolan har av tradition hållits på söndagarna. Numera kan man hålla söndagsskolan också på vardagar. Söndagsskolan kallas ofta för barnensgudstjänst. År 2003 deltog 66 000 barn i söndagsskolan. Vid sidan av dagklubbarna har det uppstått öppna dagklubbar i församlingarna samt familjeklubbar dit föräldrarna, far- och morföräldrarna samt dagvårdare kan komma tillsammans med barnen. I klubbarna finns det både gemensamt program och program som riktar sig skilt till barn respektive vuxna.

År 2003 var antalet besök av barn 705 000 och antalet besök av vuxna 458 000. År 2003 deltog 17 000 barn i skolelevernas för- och eftermiddagsverksamhet. Församlingarna ordnar för- och eftermiddagsverksamhet också i samarbete med kommuner och olika organisationer. Man strävar efter att ständigt förnya barnarbetet så att det svarar mot barnens och familjernas aktuella behov. Därför utvecklar man nya verksamhetsformer i församlingarna och utvecklar samarbetet genom nätverk.