Hyppää sisältöön

BEM-dokumentet

Förkortningen BEM (Baptism, Eucharist and Ministry) avser det dokument om dopet, nattvarden och kyrkans ämbete som Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission gav ut år 1982. Dokumentet är ett av det mest betydande från det förra århundradet och det hade förberetts sedan år 1927.

Dokumentet är ett s.k. närmandedokument, där man strävar efter att klarlägga vilka viktiga läromässiga betoningar som de kristna kyrkorna kan vara eniga om och där ett verkligt närmande är möjligt. Alla betydande kyrkosamfund har varit med i beredningen av dokumentet, också kristenhetens största kyrka, den romersk-katolska kyrkan, som inte hör till Kyrkornas världsråd.

Den svenska översättningen av dokumentet har titeln ”Dop, nattvard, ämbete”. Både den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands ortodoxa kyrka har gett officiella utlåtanden om dokumentet. I dem karaktäriseras dokumentet som ett betydande steg i kyrkornas strävan efter enhet.