Hyppää sisältöön

Augsburgska bekännelsen

Augsburgska bekännelsen är den viktigaste av de lutherska bekännelseskrifterna. Den utarbetades i huvudsak av Filip Melanchton till riksdagen i Augsburg 1530.

Bekännelsen presenterar lärouppfattningen bland de församlingar som hade anslutit sig till reformationen. Enligt kyrkolagen och kyrkoordningen hör den till bekännelserna för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den börjar med orden: ”Våra kyrkor lära endräktigt - -”.