Hyppää sisältöön

Athanasius

Athanasius trosbekännelse är den tredje allmänneliga eller ekumeniskatrosbekännelsen inom fornkyrkan. Den börjar med orden: ”Var och en, som vill bliva salig, måste först av allt hava den allmänneliga kristna tron. Men den, som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.”

Athanasius trosbekännelse är den längsta av fornkyrkans bekännelser. De övriga är den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska trosbekännelsen. I trosbekännelsen förbinder man sig till kristna sanningar om den treenige Guden, om att Kristus är helt och fullt Gud och helt och fullt människa, om att Ordet eller Kristus blev människa och led för människornas skull, uppsteg till himlen och har makt att döma levande och döda.

Denna gammalkyrkliga bekännelse, som försvarar den apostoliska och katolskatron, härstammar från 400-talet. Enligt kyrkolagen och kyrkoordningen ingår den i bekännelserna för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.