Hyppää sisältöön

Assessor

I kyrkan är assessorerna medlemmar i domkapitlet; det finns prästassessorer och lagfarna assessorer.

Den lagfarna assessorn är medlem i domkapitlet och tjänsteman. Att vara prästassessor är en bitjänst. Prästassessorerna väljs genom val där stiftets prästeroch lektorer har rösträtt. Tillsammans med de övriga medlemmarna i domkapitlet sköter assessorerna den kyrkliga administrationen och verksamheten i stiftet samt behandlar andra frågor som rör stiftsförvaltningen.