Hyppää sisältöön

Apostoliska trosbekännelsen

Den apostoliska trosbekännelsen (Symbolum Apostolicum) är den äldsta och för oss mest kända av fornkyrkans allmänneliga (d.v.s katolska) eller ekumeniskatrosbekännelser. Den uttrycker tron på den treenige Guden.

Den apostoliska trosbekännelsen utvecklades från dopbekännelsen inomförsamlingen i Rom till trosbekännelse för kyrkan i väst. Den börjar med orden: Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare.

I gudstjänster läser man trosbekännelsen efter predikan. Det kan antingen vara den apostoliska eller den nicenska trosbekännelsen.