Hyppää sisältöön

Apostolisk succession

Latinets successio apostolica betyder apostolisk efterföljd: den vigningskedja tillbiskopsämbetet som härstammar ända från apostlarna. De 12 apostlarna som Jesusutsåg var kyrkans pelare. De valde sina efterträdare och tillsatte dem som biskopar genom handpåläggning. På detta sätt har det apostoliska ämbetet fortgått frånKristus via apostlarna och de personer som apostlarna valde ända till våra dagar.

Biskopsämbetet är det synliga tecknet på apostolisk succession och vittnesbördet om kyrkans enhet. Biskopen har rätt att viga präster till kyrkans andliga ämbete och övervaka att sakramenten förvaltas rätt samt att den apostoliska undervisningen genomförs. Biskopen ansvarar också för att den apostoliska successionen fortgår.

För många av de gamla kyrkorna (anglikanska, katolska och ortodoxa kyrkan) är den apostoliska successionen ett ofrånkomligt tecken för enhet, rätt lära och en apostolisk tradition.