Hyppää sisältöön

Apostel

Det grekiska ordet apostolos betyder ombud, sändebud. Apostlar är det gemensam beteckning på den första kristna generationens ledande grupp. Vanligtvis används beteckningen för Jesu lärjungar samt Mattias, som valdes i Judas ställe (Apg. 1:23-26), och Paulus.

Enligt Lukas hör namnet apostel bara till de 12 lärjungar som Jesus valde. Jesu närmaste lärjungar eller de 12 apostlarna räknas upp vid namn i bibeln (Matt. 10:2). Man anser att den första aposteln är Petrus.