Apostel

Det grekiska ordet apostolos betyder ombud, sändebud. Apostlar är det gemensam beteckning på den första kristna generationens ledande grupp. Vanligtvis används beteckningen för Jesu lärjungar samt Mattias, som valdes i Judas ställe (Apg. 1:23-26), och Paulus.

Enligt Lukas hör namnet apostel bara till de 12 lärjungar som Jesus valde. Jesu närmaste lärjungar eller de 12 apostlarna räknas upp vid namn i bibeln (Matt. 10:2). Man anser att den första aposteln är Petrus.