Hyppää sisältöön

Apokryfiska böcker

De apokryfiska böckerna är judiska och tidiga kristna böcker som fornkyrkan inte godkände som tillhörande Bibelns kanoniska böcker.

Gamla testamentets apokryfiska böcker har bevarats i den forngrekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, men de saknas i Gamla testamentets ursprungliga hebreiska kanon. De apokryfiska böckerna har funnits som tillägg i vissa av de äldre biblarna.

Luther godkände gamla testamentets apokryfiska böcker som bilagor till bibeln eftersom han ansåg att de var nyttiga. Gamla testamentets apokryfiska böcker är 1 och 2 Mackabeerböckerna, Judit, Tobit, Jesus Syraks vishet, Baruk och Vishetens bok, liksom avsnitt som saknas i de kanoniska böckerna Ester och Daniel samt Krönikeböckerna.

De mest kända nytestamentliga apokryfiska böckerna är Jakobs, Nikodemus, Tomas och Petri evangelier samt Tomas, Paulus och Johannes verk, samt små berättelser om Jesu barndom liksom talrika apokalyptiska skrifter. Kyrkomötet tillsatte 1999 en kommitté för att översätta gamla testamentets apokryfiska böcker till finska. I den nya svenska bibelöversättningen Bibel 2000 finns de med.